3T – Tri Tvorivé Tvory

3T – Tri Tvorivé Tvory

3T – Tri Tvorivé Tvory

Improvizácii sa venujeme ako výslednému divadelnému tvaru a vždy v komunikácii s divákom. Predstavenia sa tak stávajú interaktívnymi, kde divák určí smerovanie deja, alebo ho v procese pozmení.
Naša improvizácia je v značnej miere situačná. Znamená to, že humor ktorý sa snažíme produkovať vzniká priamo na javisku. Často ním prekvapujeme aj seba samých. Pri každom predstavení vytvárame novú a nepredvídateľnú divadelnú hru, čo v praxi znamená, že vytvárame dej, postavy, prostredie… priamo pred divákmi na tému, ktorú si zvolia oni. Každú tému sa snažíme naplniť humorom a zmysluplne uzavrieť.
Každé predstavenie je spoločné dobrodružstvo hercov a divákov, cesta do krajiny fantázie a temných zákutí ľudskej predstavivosti. Neplatia tu žiadne obmedzenia, spracúvame vlastné skúsenosti i spontánne podnety do autentického príbehu. Divadelná improvizácia je umelecký tvar natoľko citlivý, že do hry vstupujú i nálady a pocity divákov, a predstavenie sa tak stáva naozaj spoločným dielom. Je premiérou a derniérou zároveň, ide teda o neopakovateľný zážitok z tvorivého procesu a vzniku predstavenia priamo pred vašimi očami.