ADRIÁNA CIEŚLAKOVÁ

ADRIÁNA CIEŚLAKOVÁ

ADRIÁNA CIEŚLAKOVÁ

Manažment umenia – posledný z cyklu workshopov zameraný na zlepšenie orientácie v rôznych témach spojených s manažmentom umenia s cieľom rozšírenia teoreticko-praktického záberu smerom k väčšej miere slobody pri realizácii vlastných projektov. Lektorka Mgr. art. Adriána Cieślaková, Ph.D. je manažérkou umenia vo verejnom aj neziskovom sektore a externou pedagogičkou Katedry produkcie na Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe.
Téma: Organizovanie
Projekt podporil Fond na podporu umenia.