BDHS

BDHS

BDHS

BDHS – Blikajúci Dychový Hudobný Systém – vznikol za účelom preskúmania možností živých hudobníkov hrať hudbu, ktorá sa vyvinula na elektronických hudobných zariadeniach a nástrojoch. Skupina skúša, aký vplyv má tanečná hudba späť na akustickú produkciu. Traja zo štyroch členov (Tomáš, Tomáš a Lukáš) sa stretli v skupine „Dzigy Džabur and Black Revolution Band“ a neskôr pôsobili aj v skupine „Cyklišťanka“, ktorá sa venovala pouličnej cyklistickej hudbe.
Štvrtý člen pribudol neskôr, keď sa trombonista Tomáš stretol s trubkárom Jaroslavom pri nahrávaní gospelového CD detského zboru, a pozval ho skúsiť si to v BDHS. Blikanie je výsledkom celoživotnej vášne elektrikára a saxofonistu Lukáša. Živé koncerty BDHS sa dajú opísať výrazom „Dychové Dance Inferno“ (DDI). Skupina vytvára akustický analógový hluk, bez použitia zosilňovacej techniky.