CIRKO HOPLEY

CIRKO HOPLEY

CIRKO HOPLEY

V tomto cirkusovom divadle je všetko vidieť, všetko cítiť, všetko je blízko. Posolstvom je vzájomné zdieľanie, blízkosť a radosť, pretože týchto aspektov nie je nikdy dosť.