GNAT Goršek (ČR)

GNAT Goršek (ČR)

GNAT Goršek (ČR)

GNAT- Goršecke Narodnie Akademične Teatr s vynikajúcim predstavením GORŠEK- „Autorské představení vyprávějící legendu o dvou bratrech z mýtické Goršecké náhorní plošiny. Goršek je hra pro dva herce a dvě masky
rozehrávájící na prostoru jedné místnosti tragikomedii plnou lásky a nenávisti, krutosti a přátelství a ponorkové nemoci.Autoři zpracovávají témata slovanské kultury, existenciální literatury a absurdního dramatu 2. pol. 20. St. (Jean-Paul Sartre, Samuel Beckett), současně s tím se zabývají zkoumáním lidské psychiky v hraničních
podmínkách dlouhotrvajícího odloučení od světa.“