SVEDKOVIA LIEHOVOVI

SVEDKOVIA LIEHOVOVI

SVEDKOVIA LIEHOVOVI

Cirkev Svedkov Liehovových prináša pravé svedectvo o jedinom a pravom zhasiteľovi smäda Liehovi Špiritovi, ktorý bol za nás vypálený a do fľaše daný….Vypálen buď!