PAVOL SERIŠ A FILIP TELLER

PAVOL SERIŠ A FILIP TELLER

PAVOL SERIŠ A FILIP TELLER

Kreácia “Čecháčci a Čoboláci” je spoločným dielom P.Seriša a F.Tellera, ktorí spolu absolvovali Ateliér Fyzického divadla na JAMU.