Študenti fakulty dramatických umení Akadémie umení

Študenti fakulty dramatických umení Akadémie umení

Študenti fakulty dramatických umení Akadémie umení

Lea Mračková, Žaneta Krónerová, Soňa Tuchýňová, Marián Hric, Lukáš Strašík a Andrej Bilík