tanC o.z.

tanC o.z.

tanC o.z.

Venuje sa tanečným a pohybovým predstaveniam, site specific projektom inscenáciám pohybovým spoluprácam a choreografiám v netradičných priestoroch, komunikuje s rôznymi druhmi umenia, umelcami a umelkyňami z iných odvetí, skúma a hľadá jedinečné a súčasné pohybové princípy a ich možnosti využitia.