TEÁTER KOMIKA

TEÁTER KOMIKA

TEÁTER KOMIKA

Zájazdové divadlo, ktorého repertoár má prevažne komediálny charakter javiskových, mimojaviskových a pouličných vystúpení.