Tomáš Pohorelec a G.F.P.

Tomáš Pohorelec a G.F.P.

Tomáš Pohorelec a G.F.P.

Venuje sa písaniu a interpretovaniu vlastných piesní. V súčasnosti je členom Medzibrodského kočovného divadla, pre ktoré skladá piesne.