Vrbovskí víťazi

Vrbovskí víťazi

Vrbovskí víťazi

Velice sa tešíme, že na Mičinský pitvor dojde aj hudobno-pracovná skupina Vrbovskí víťazi a Branuško deťom aj z voľákej knihy jobusovej prečíta.