Zuzana Kohútová 
Hlavná manažérka/programová dramaturgia

Ľubica Gombalová
Produkcia/hudobná dramaturgia

Adriána Cieślaková
Fundraising/divadelná dramaturgia

Beáta Šuhajdová
PR/Web

Tomáš Kuklica 
Technický manažér

Bibiána Kuklicová
Produkcia/sociálne siete

Lívia Kuklicová
Produkcia/vedenie dobrovoľníkov

Martina Korbelová
Gastro

Filip Hajduk
Dramaturgia pouličného a kaukliarskeho umenia

Andrej Bilík
Zvukový technik/vedenie dobrovoľníkov

Zuzana Štrkulová

Fotografka

Vďaka Fondu na podporu umenia sa nám aj v roku 2022 navštíviť festival FRINGE v Edinburghu a medzinárodný festival nového cirkusu a divadla LETNÍ LETNÁ v Prahe.

Vďaka Fondu na podporu umenia sa nám podarilo v júli 2021 navštíviť festival ARENA a festival ZA DVEŘMI v Prahe.

Plagát 2021

Autor plagátu: Tina Minor

Plagát 2020

Autor plagátu: Fero Lipták

Plagát 2019

Za plagát ďakujeme Kristíne Tormovej, Pecovi, Matilde a Ele

Plagát 2018

Autor obrázku: Jiří Slíva Za plagát ďakujeme: Revart s.r.o.

Plagát 2017

Autor obrázku: Jiří Slíva Za plagát ďakujeme: Revart s.r.o.

Plagát 2016

Autorka obrazu : Eva Filipová Za plagát ďakujeme Revart s.r.o.