Zuzana Kohútová 
Hlavná manažérka/programová dramaturgia

Ľubica Gombalová
Produkcia/hudobná dramaturgia

Adriána Cieślaková
Fundraising/divadelná dramaturgia

Beáta Šuhajdová
PR/Web

Tomáš Kuklica 
Technický manažér

Bibiána Kuklicová
Produkcia/sociálne siete

Lívia Kuklicová
Produkcia/vedenie dobrovoľníkov

Martina Korbelová
Gastro

Filip Hajduk
Dramaturgia pouličného a kaukliarskeho umenia

Andrej Bilík
Zvukový technik/vedenie dobrovoľníkov

Zuzana Štrkulová

Fotografka

Vďaka podpore Fondu na podporu umenia sme koncom júla 2023 navštívili medzinárodný festival Olala v rakúskom Lienzi, ktorý v roku 1992 založilo malé alternatívme kultúrne združenie s názvom „Ummi Gummi“. Počas festivalu, ktorí každoročne navštívi 40 000 divákov, sme navštívili výnimočné predstavenia celkovo v rámci 4 festivalových dní, zamerali sa nielen na dramaturgiu ale aj na produkciu, ktorá súvisí s organizáciou festivalu. Vizitácie zahraničných festivalov  a stretnutia s ich organizátormi majú pre nás veľký význam, inšpirujú nás a pomáhajú nám neustále zdokonaľovať našu prácu. Ďakujeme.

Vďaka Fondu na podporu umenia sa nám aj v roku 2022 navštíviť festival FRINGE v Edinburghu a medzinárodný festival nového cirkusu a divadla LETNÍ LETNÁ v Prahe.

Vďaka Fondu na podporu umenia sa nám podarilo v júli 2021 navštíviť festival ARENA a festival ZA DVEŘMI v Prahe.

Plagát 2021

Autor plagátu: Tina Minor

Plagát 2020

Autor plagátu: Fero Lipták

Plagát 2019

Za plagát ďakujeme Kristíne Tormovej, Pecovi, Matilde a Ele

Plagát 2018

Autor obrázku: Jiří Slíva Za plagát ďakujeme: Revart s.r.o.

Plagát 2017

Autor obrázku: Jiří Slíva Za plagát ďakujeme: Revart s.r.o.

Plagát 2016

Autorka obrazu : Eva Filipová Za plagát ďakujeme Revart s.r.o.