Objednajte si festivalové tričko.
Cena 13.- EUR za ks + poštovné
Program festivalu

SOBOTAPredstavenieÚčinkujúciČasMiesto
1KabaretTEATRO TATRO 19:30Ihrisko - šapitó
NEDEĽAPREDSTAVENIEÚČINKUJÚCIČASMIESTO
1KabaretTEATRO TATRO 19:30Ihrisko - šapitó