Katarína Lucinkiewiczová

Katarína Lucinkiewiczová

Katarína Lucinkiewiczová

Výtvarníčka a riaditeľka Historickej školy profesora Jozefa Mistríka na Španej Doline.