MARTIN GEIŠBERG

MARTIN GEIŠBERG

MARTIN GEIŠBERG

Muzikant, dramaturg, režisér a autor divadelnej hudby. Jeho texty sú magické a hudba poetická, občas premiešaná básňami, nebrániaca sa experimentu.