VEDECKÁ HRAČKA

VEDECKÁ HRAČKA

VEDECKÁ HRAČKA

Vedecká hračka je dobrovoľné záujmové nepolitické občianske združenie, ktorého cieľom je rozvíjať voľnočasové záujmové technické a výtvarné aktivity, najmä detí a mládeže, ktoré smerujú k navrhovaniu, vývoju, výrobe a propagácii vedeckých hračiek a hier s dôrazom na ich využitie vo vzdelávaní. Na náš festival s vedeckou hračkou zavíta pani Beata Puobišová.