Vedecká hračka

Vedecká hračka

Vedecká hračka

Dobrovoľné združenie, ktoré rozvíja voľnočasové záujmové technické a výtvarné aktivity detí a mládeže.