Vedecká hračka

Vedecká hračka

Vedecká hračka

Dobrovoľné, záujmové, nepolitické občianske združenie, ktorého cieľom je rozvíjať voľnočasové záujmové technické a výtvarné aktivity, najmä detí a mládeže.